Stärk dina barn inifrån

Som föräldrar vill vi inget hellre än att våra barn ska växa upp, bli lyckliga, trygga i sig själva samt kloka nog till att göra genomtänkta val. Ändå visar statistik och rapporter att ett flertal unga vuxna idag mår väldigt dåligt och att det dessutom letar sig ner i åldrarna. Det finns olika teorier huruvida det förhåller sig på detta vis och den minsta gemensamma nämnaren brukar inte sällan handla om stress och press. Det här kan bero på såväl inre som yttre faktorer.

Hur kan föräldrar idag hjälpa barnen att undvika dessa fällor för att främja en så god uppväxt som möjligt?

Barn behöver trygghet och respekt

Det allra viktigaste vi kan ge våra barn är kärlek. Det kan låta självklart, men det är trots allt inte alla barn som får uppleva villkorslös kärlek från sina föräldrar eller andra närstående vuxna. Växer barnen upp omgärdade av kärlek i kombination av hälsosamma gränssättningar kan de samtidigt få en bra grund att stå på. Det är även av stor vikt att som föräldrar även bygga upp en ärlig och genuin kommunikation med barnen redan från unga år. Det hjälper till att skapa en relation där barnen även senare under sin uppväxt kommer känna sig trygga att komma till er föräldrar för hjälp och råd med vetskapen att de inte blir dömda eller utskrattade. Den här typen av kommunikation tar lång tid att bygga upp och är inget som kan påbörjas i början av tonåren i tron om att ditt barn ska känna den tryggheten som krävs för en fullständig öppenhet.

De allmänna råden är att starta i god tid, vara lyhörd med ett genuint intresse samtidigt som mobiltelefonen med fördel läggs åt sidan för att uppnå total uppmärksamhet.

Glöm inte bort att våra barn ser och uppfattar mer än vi tror.

De kommer göra som vi gör – inte som vi vill att de ska göra.