Att välja förskola

Valet av förskola kan tyckas skrämmande, eftersom många föräldrar nog känner att det spelar en stor roll i hur barnens start i livet blir. Valet görs inte lättare av att det finns så många parametrar att ta hänsyn till – kommunalt eller privat, Montessori, Waldorf, Ur & skur eller Reggio Emilia? Man kan ställa sig i kö till flera olika förskolor, med till slut måste man göra ett val. Det behöver dock inte vara så svårt som det verkar.

Huvudsaken när man väljer förskola till sitt barn är nämligen inte vilken pedagogik som förs på skolan eller om den drivs i kommunal eller privat regi. Det viktigaste är att förskolan känns bra – att personalen är trevlig och att man tror att ens barn kommer att trivas där.  Om den känslan infinner sig, kan man börja ställa några mer analyserande frågor om förskolans kvalitet. En viktig fråga är till exempel om personalen, förutom att vara trevlig, har den kompetens som krävs. Barnskötare är till exempel kvalificerade för att arbeta på förskolor, men har ingen pedagogisk utbildning i grunden. Det har däremot förskollärare, och det bör finnas en förskollärare på varje avdelning, utöver barnskötarna. Det är också viktigt att personalen trivs tillsammans och samarbetar bra, för att barnen ska känna sig trygga. Det kan såklart vara svårt att avgöra, men ett tecken att titta efter är hur stor personalomsättningen är. Om många slutar efter kort tid kan det vara ett tecken på att allt inte fungerar bra på arbetsplatsen.

En annan viktig faktor för barnens trivsel är storleken på barngrupperna. När barnen är små mår de bäst av att vara i små grupper, och det är något som blir allt mer sällsynt på förskolorna idag. Bullernivå och gruppstorlek hänger ihop, och en låg ljudnivå är viktigt för barnens trygghet.Att välja förskola 22

Självklart bör man också inspektera gården och lokalerna. Det är bra om gården är lite lummig, med buskar, träd, stenar och annat som barnen kan gömma sig bakom och klättra i. Det både lugnar barnen och stimulerar deras motoriska utveckling. Inomhusmiljöerna bör vara funktionella, till exempel genom att de är anpassade efter små grupper.

I slutändan måste man som förälder påminna sig själv om att det inte är hela världen om det skulle visa sig att barnet inte trivs på dagiset. Det går alltid att byta, och barnet kommer inte att få men för livet för den sakens skull.