Forskning om barns leksaker

Leksaker är kanske inte det första man kopplar ihop med forskning på universitetsnivå, men faktum är att allt mer forskning bedrivs inom området barnleksaker. Sedan 2003 finns nämligen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm forskningscentrumet Sitrec, som forskar om just spel och leksaker. På Sitrec menar man att programvara, datorer och teknik har blivit så vanligt i leksaker numera att det är naturligt att leksaker har utvecklats till ett teknologiskt forskningsfält.bear-678607_1280

På Sitrec arbetar man med avancerad teknologi för att utveckla nya leksaker. Ett specifikt forskningsområde man arbetar med är att utveckla leksaker för barn med olika former av handikapp. Det man strävar efter är att utveckla pedagogiska leksaker som både handikappade barn och barn utan handikapp ska kunna leka med. På det sättet hoppas man kunna få ner kostnaderna för leksaker för handikappade barn, eftersom de då kan produceras i större skala. Man arbetar även på att med sin forskning besvara frågor som hur barns allt mer utbredda användning av datorer och internet påverkar deras inlärning och personliga utveckling.

Krister Svensson, som är föreståndare för Sitrec, menar att ”leksaker är kulturens svarta får”, och påpekar att det finns barn- och vuxenversioner av alla uttryck för kultur (teater, musik, dans, litteratur, film), men att det inte finns särskilda barn- och vuxenleksaker. Där har han dock inte helt rätt, eftersom det faktiskt finns andra sorters leksaker som kan roa vuxna. Du hittar ett brett utbud av vuxenleksaker på Vuxen.se.

Krister Svensson vet dock en hel del om leksaker för barn. Han var en av dem som först började forska om barnleksaker, då i Halmstad, nu i Stockholm. Det svenska leksaksforskningscentret, under ledning av Svensson, var också det första som anordnade en nordisk konferens om leksaksforskning, och detta följdes år 1996 av en världskonferens. Världskonferensen blev sedan årligen återkommande, och ledde till att världsorganisationen ITRA (International Toys Research Association) bildades, som består av 16 forskare från 12 länder. På det sättet har Sverige varit världsledande inom leksaksforskning, och området fortsätter att växa. Sitrecs framtidsplaner involverar bland annat en magisterutbildning i leksakdesign, vilket är tänkt att följas av ett antal doktorandtjänster. Om några årtionden kan leksaksforskningen ha lett till ett helt nytt ämne på Sveriges universitet.