Modersrollen

Den här artikeln förklarar om hur det är att vara mamma till sina barn med hjälp av ett antal frågeställningar. Som kvinna och mamma finns det parfym på nätet att tillgå när man vill dofta ljuvligt. Att må bra är viktigt för en mamma, och parfym kan verkligen sätta en guldkant på vardagen.

Vem kan kalla sig för mamma?

Enligt

Nationalencykopedin är en moder en kvinna som föder barn. I huvudsak blir mamman vårdnadshavare för barnet om det inte omhändertas av socialtjänsten på grund av olika anledningar. En gravid kvinna kan föda 1 barn, 2 barn (tvillingar) samt 3 barn (trillingar) vid en förlossning. Dock brukar trillingar vara sällsynta, och fyra barn och uppåt är extremfall.

Huruvida man kan kalla en gravid kvinna för moder innan förlossningen är omtvistat (under förutsättningen att hon inte sedan tidigare har fött barn). Fostret brukar bli medvetet efter en viss tid, och abort är förbjudet efter vecka 18 om inte särskilda skäl

föreligger och är av signifikans.

Hur modersrollen har förändrats genom tiderna

När vi var jägare och samlare var kvinnornas uppgift att föda barn, omhänderta barn samt syssla med exempelvis klädtillverkning och matlagning. I takt med att lantbruket gjorde sitt intåg i Sverige så förändrades mammarollen inte speciellt mycket. Sysslorna var ännu att ta hand om barn, hem och olika handsysslor. Männen jobbade med jakt samt lant- och jordbruk för att kunna försörja familjen. Det var inte ovanligt att föräldrarna fick ett tiotal barn. Torp och gårdar gick i arv vilket innebar att sönerna fick förtur till ägorna.

Idag har vi gått in i en digital era där urbaniseringen ökar i snabb takt samtidigt som landsbygden raskt avfolkas. Kvinnor jobbar i lika stor utsträckning som män, och enligt

UHR är två av tre sökande till högskolan kvinnor.

Kvinnor är alltså mer ivriga i att utbilda sig och göra karriär än vad män i dagsläget åstadkommer. Lönerna är dock ojämlika vilket beror på att kvinnors löneutveckling avstannar när de får barn. Idag får mödrar lämna BB tidigare än för bara några decennier sedan, och barnen placeras tidigt på förskolan. Män har det alltså fortfarande lättare för sig när det gäller att löneutveckla sig.

Kvinnor blir också mödrar allt senare upp i åldrarna. Idag är det ingen som höjer på ögonbrynen över en 49-årig

nybliven mamma, hela 69 mödrar till nyfödda barn år 2017 var 49 år eller äldre.

Hur kommer modersrollen att förändras?

Det är högst sannolikt att åldern för förstagångsgravida kvinnor kommer att öka. I takt med att åldern ökar så ökar även chansen för att kvinnan skall vara färdigutbildad och därmed bättre kunna försörja sina barn. Mammor kommer fortfarande att amma sina barn eftersom att det är näringsrikt för bebisen och skapar ett band mellan de bägge parterna, som ingen robot kan ersätta.

Då män tar allt mer föräldraledigt så får kvinnorna mer avlastning och barnet får chans att umgås med bägge sina föräldrar på ett jämlikt sätt.