Samsovning

Det finns skilda åsikter och olika rön om huruvida samsovning är positivt för barnet eller medför risker. De som förespråkar det menar att det har praktiska fördelar medan barnet är litet. Det blir till exempel lättare för mamma och barn att amma under natten, utan att sömnen störs så mycket. Även nattningen upplevs lättare, eftersom den inte involverar en separation från föräldrarna som kan orsaka att barnet börjar skrika. Sover man intill barnet märker man också snabbare om barnet till exempel har feber, eftersom man känner temperaturförändringen.

Forskning inom antropologi och psykologi har också visat att samsovning kan ha långtgående, positiva effekter på barnen, som kommer fram när de är vuxna. Till exempel finns studier som visar att barn som samsovit har bättre självkänsla som vuxna, att de är nöjdare med livet generellt och att de är i mindre behov av psykiatrisk vård än de som inte samsovit.

Samtidigt har forskningen också länge kunnat knyta samsovning till plötslig spädbarnsdöd. Tidigare har risken ansetts kopplad till samsovning i kombination med att en eller båda av föräldrarna röker eller har druckit alkohol. En studie från 2013 visar dock att samsovningen i sig också medför en högre risk för plötslig spädbarnsdöd. I studien ingick knappt 1500 fall av plötslig spädbarnsdöd. Av dessa hade 22 procent samsovit med en eller båda föräldrarna när dödsfallet inträffade. Av kontrollgruppen levande barn hade endast 9,6 procent samsovit.Samsovning 1

Även de som förespråkar samsovning menar att det är ytterst viktigt att man gör det under säkra former. Samsovning behöver till exempel inte innebära att barnet sover nästintill föräldrarna i deras stora, mjuka säng. Detta medför en större risk för plötslig spädbarnsdöd. Samsovning kan istället ske på det sättet att barnet ligger i en spjälsäng precis intill föräldrarnas säng. I Kina är till exempel samsovning normen för spädbarns sovvanor, men där innebär samsovning att barnet sover på en futon, en hård madrass, intill föräldrarnas säng. I Hong Kong är andelen fall av plötslig spädbarnsdöd bland de lägsta i världen.

Det ligger på föräldrarnas ansvar att ta beslut om huruvida de ska samsova med sin bebis eller inte, och om de beslutar sig för att göra det, ligger det också på deras ansvar att göra det under säkra former.