VAB

VAB står för ”vård av sjukt barn”, och i folkmun har denna förkortning också blivit ett verb: ”att vabba”. Det är tack vare Försäkringskassan och föräldraförsäkringen i Sverige som föräldrar i landet har möjlighet att stanna hemma från jobbet med sitt sjuka barn, och ha rätt till tillfällig föräldrapenning.

Det ställs inte stora krav för att man ska ha rätt till denna tillfälliga föräldrapenning, men vissa kriterier måste ändå vara uppfyllda. Du har till exempel självklart rätt till den om barnet är insjuknat. Du har också rätt till att vabba om den person som vanligtvis tar hand om barnet när du är på jobbet (den andra föräldern eller en dagmamma) är sjuk, eller om den andra föräldern måste följa med ett annat av familjens barn till läkare. Slutligen har du rätt att vabba om du själv ska följa med barnet till en mottagning för barnhälsovård, till exempel barnavårdscentralen, tandläkare eller BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).boy-694763_640

Föräldrapenningen kan gälla som ersättning för en hel dags arbete, en trefjärdedels dag, en halv dag, en fjärdedels dag eller en åttondels dag. Under tiden som du vabbar får du en ersättning som motsvarar ungefär 80 procent av din lön. För de flesta föräldrar är detta en fantastisk möjlighet som gör det möjligt för dem att kombinera föräldraskapet med sina karriärer, men det finns trots allt vissa begränsningar. Man kan till exempel bara vabba totalt 120 dagar om året per barn (sammanlagt för båda föräldrarna), och när barnet har fyllt 12 år är det inte längre möjligt.

Med den nya tekniken har dock en ny möjlighet öppnats upp för arbetande föräldrar med sjuka barn, nämligen att arbeta hemifrån. Internetuppkoppling, videosamtal och delade dokument i molnet gör att man kan ta med sig hela kontoret hem till vardagsrummet. Detta nya fenomen kallas för ”att vobba”, en kombination av att vabba och att jobba. Den nya tekniken har också gjort det möjligt att träffa en läkare utan att behöva lämna hemmet när man vabbar eller vobbar. Om man oroar sig över att barnets feber stiger mer än normalt eller att barnet är illamående kan man helt enkelt gå in på KRY.se och konsultera med en läkare via ett videosamtal. Möjligheten att vabba och den nya tekniken gör således livet enklare för föräldrar.