Viktigt med vaccineringar

Det finns flera olika sorters vacciner i världen och vissa av dem är viktigare än andra. Många väljer att inte vaccinera sig eller sina barn och det kan få allvarliga konsekvenser. Anledningen till att inte vaccinera är ofta att man är rädd för att vaccinet ska ge biverkningar. Ofta ger vaccinet endast små och övergående, eller inga biverkningar alls. Det finns dock exempel på vaccin som inte testats ordentligt och som innehållit ämnen som givit svåra biverkningar som i vissa fall blivit livslånga. Så gäller till exempel vaccinet som gavs mot svininfluensa. Detta vaccin innehöll ämnet Squalen som kan ge ofrivillig barnlöshet, narkolepsi och mycket annat. Troligen har alla biverkningar från detta vaccin inte setts ännu då det gavs relativt nyligen. De vaccin som ingår i dagens vaccinationsprogram för barn är dock väl beprövade och har använts under lång tid. Det är dock alltid bra att ha kontroll och extra koll över sitt barn ett par dagar efter vaccinationen.

Vad kan hända om man inte vaccinerar?

Om man inte vaccinerar sig eller sitt barn kan man riskera att bli sjuk. Ett mässlingutbrott i Göteborg har utbrutit under slutet av 2017 och fortlöper under 2018 troligen just för att någon inte vaccinerat sig. Många nyfödda har ännu inte kunnat eller hunnit bli vaccinerade och många vuxna kan ha blivit utan vaccin då denna typ av vaccin infördes relativt sen i vaccinationsprogrammet. Detta kan leda till många problem. Nyfödda som får mässling kan bli allvarligt sjuka och en gravid kvinna som för viruset vidare tidigt i graviditeten löper mycket stor risk att föda ett missbildat barn. När ett utbrott av en smittsam sjukdom som man kan vaccinera sig mot sker blir det oftast en omedelbar rusning efter vaccin. Det kan göra att vaccinet tar slut fort och dessutom kan riskgrupper som verkligen behöver vaccineras bli utan vaccin för att andra fått förtur. Om man inte är vaccinerad är det svårt att inte bli smittad. Om man tar in posten, går och handlar eller besöker tandläkaren löper man risk att bli smittad.

Hur gör man om man vill vaccineras?

Om man vill bli vaccinerad kan det se lite olika ut beroende på vilket landsting man tillhör, hur gammal man är och vad man vill vaccineras mot. Om man har ett barn som ska vaccineras kan man vända sig till BVC eller skolsköterskan för att barnet ska få sina vaccinationer. Om man är vuxen måste man däremot kontakta vårdcentralen. Om det gäller en influensaspruta och man tillhör en riskgrupp kan man ofta besöka en drop in tid och få vaccinet gratis. Har man däremot behov av en stelkrampsspruta eller en vaccination inför en utlandsresa får man boka tid och dessutom kostar dessa vaccinationer pengar. I vaccinationstider behövs ofta mer sjukvårdspersonal och hos netjobs.com för läkare och sjuksköterskor kan man som arbetslös sjukvårdsutbildad finna alla lediga tjänster inom just dessa yrkesområden hela året runt. Om man vill arbeta inom sjukvården kan man här hitta arbeten i Sveriges alla städer och i sjukdomstider brukar det finnas många tjänster.