VAB

Posted on
VAB står för ”vård av sjukt barn”, och i folkmun har denna förkortning också blivit ett verb: ”att vabba”. Det är tack vare Försäkringskassan och föräldraförsäkringen i Sverige som... Read More

Babysim

Att aktivera sig tillsammans med sitt barn är både roligt och viktigt. För barnet är det nödvändigt att utveckla sin motorik genom olika typer av aktiviteter. En av dessa som är konstruktiv fö... Read More

Forskning om barns leksaker

Posted on
Leksaker är kanske inte det första man kopplar ihop med forskning på universitetsnivå, men faktum är att allt mer forskning bedrivs inom området barnleksaker. Sedan 2003 finns nämligen på Kung... Read More

Samsovning

Det finns skilda åsikter och olika rön om huruvida samsovning är positivt för barnet eller medför risker. De som förespråkar det menar att det har praktiska fördelar medan barnet är litet. De... Read More