Forskning om barns leksaker

Posted on
Leksaker är kanske inte det första man kopplar ihop med forskning på universitetsnivå, men faktum är att allt mer forskning bedrivs inom området barnleksaker. Sedan 2003 finns nämligen på Kung... Read More

Samsovning

Det finns skilda åsikter och olika rön om huruvida samsovning är positivt för barnet eller medför risker. De som förespråkar det menar att det har praktiska fördelar medan barnet är litet. De... Read More